De Opvoedingslijn luistert

Elke maand schotelen we je een verse opvoedingsvraag mét antwoord voor. In maart: “Hoe reageer ik op ruzie tussen onze kinderen?”

Hoe reageer ik op ruzie tussen onze kinderen?”

Hallo,

Mijn twee dochters (12 en 13 jaar) maken constant ruzie. Het komt er meestal op neer dat de oudste de jongste uitlacht of plaagt, waarna ze elkaar in de haren vliegen. Ik vind het jammer dat ze niet wat beter met elkaar kunnen opschieten en heb al alles geprobeerd om een einde te maken aan dat eeuwige bekvechten, want het weegt echt op de sfeer in huis. Wat kunnen we doen?

Beste ouder,

Conflicten horen bij het leven. En waar kan je er beter mee leren omgaan dan in de veiligheid van je eigen gezin? De ruzies tussen je twee dochters zijn dus eigenlijk een goede leerschool voor hen. Door hun conflicten bereiden ze zich voor op de wereld daarbuiten. Als ouder moet je soms op je tanden bijten, want prettig is het uiteraard niet.

Toch kan je best niet te veel tussen komen. Kinderen leren zelf hun conflicten oplossen. Ze leren bovendien niet alleen opkomen voor zichzelf, maar ook de grenzen van de ander respecteren. Ruzie maken is dus zeker toegestaan. Aan de manier waarop kan je wel grenzen stellen. Maak duidelijke afspraken rond wat kan en wat niet. Elkaar fysiek pijn doen bijvoorbeeld, is niet toegestaan. Je dochters mogen van mening verschillen, maar ze hebben nog wel jouw begeleiding nodig voor hoe ze dat best doen. Zo wordt ruziemaken ook een les in verwoorden wat je voelt, zonder de ander aan te vallen.

Kies zeker geen partij als je toch moet tussenkomen. Om ruzie te maken ben je minstens met twee en elk heeft dus zijn aandeel. Wil je jouw kinderen helpen zodat ze zelf conflicten leren oplossen, maar weet je niet goed hoe dit aan te pakken? Neem gerust contact op met de Opvoedingslijn (openingsuren op www.opvoedingslijn.be) of met je plaatselijke Huis van het Kind.