Visie

Visie op opvoedingsondersteuning

De ideeën en de visie die de basis vormen van de werking van vzw De Keerkring hebben zich gedurende de voorbije jaren procesmatig ontwikkeld. Verschillende auteurs en modellen liggen mee aan de basis. Deze informatie hebben we in een tekst ‘Visie op opvoedingsondersteuning’ gebundeld. De volledige tekst lees je hier.

We bekijken opvoeden als een continu wederkerig beïnvloedingsproces in de relatie tussen ouders, het kind en de omgeving (JFW Kok, Lieve Vandemeulebroecke).

Empowerment is de rode draad doorheen alle activiteiten van het Inloopteam. We baseren ons op volgende uitgangspunten:

  • Opvoedingsondersteuning
  • Ouders beschikken over competenties, krachten en groeimogelijkheden
  • Ouders moeten erkend worden in hun ouderlijke verantwoordelijkheid, in hun ervaringen, verwachtingen, vragen, behoeften
  • Ouders en opvoedingsdeskundigen zijn gelijkwaardige partners
  • Ouders kunnen groeien op basis van een op persoonlijke ervaringen berustend leerproces
  • Het inbrengen van ‘nieuwe’ perspectieven kan de kwaliteit van de opvoeding bevorderen
  • Fundamenteel respect voor de eigenheid van de persoon en zijn verhaal