Vorming op maat

Wat doen we?

vzw De Keerkring organiseert infoavonden, intervisie, coaching en opleidingen rond:

  • Opvoedingsondersteuning
  • Gezinsdynamieken
  • Communicatie met cliënten; luisteren, spreken, beïnvloeden
  • Werken vanuit een systemische visie

Organisaties of verenigingen die geïnteresseerd zijn in een bepaalde themathiek, kunnen daartoe bij ons een voorstel indienen. Intern bekijken wij wat mogelijk is. Onze doelgroep is: hulpverleners, welzijnswerkers, dienstverleners, leerkrachten, CLB-medewerkers, intermediairen, die te maken hebben met ouders, kinderen en gezinscontext.

Voor meer info: 03/755.00.71 of info@keerkring.be