Over ons

Wat is de keerkring?

vzw De Keerkring is het eerste centrum voor opvoedingsondersteuning in Vlaanderen, opgericht op 16 februari 1997. vzw De Keerkring ontwikkelt en organiseert verschillende vormen van opvoedingsondersteuning die tegemoet komen aan de bestaande behoeften van verschillende doelgroepen ouders en hun kinderen in onze samenleving. 

Doel

Het doel van vzw De Keekring is om verschillende vormen van preventieve opvoedingsondersteuning voor het grote publiek zelf te realiseren, in nauwe samenwerking met andere organisaties en diensten. Daarnaast helpen we andere organisaties bij het realiseren hiervan, via vorming en opleiding. vzw De Keerkring engageert zich daarbij om er zorg voor te dragen dat ook voor de specifieke doelgroep, ouders van risicokinderen en –jongeren, een gepast aanbod van opvoedingsondersteuning zal worden uitgebouwd, vertrekkend vanuit hun behoeften. Opvoedingsondersteuning bestaat uit een waaier van interventies die gericht zijn op het ondersteunen van de opvoedingscompetentie van ouders (of ouderfiguren).

Waarom en hoe

Het pedagogisch ondersteunen van de opvoedingsrelatie tussen ouders en hun kinderen ‘vandaag’ zal effecten hebben op ouders en de kinderen van ‘morgen’, en op de samenleving. Alle vormen van opvoedingsondersteuning die vzw De Keerkring ontwikkelt en organiseert, gaan uit van de realiteit van het leven. In ieders dagelijks leven, in elk samenleven, in álle relaties tussen ouders en kinderen komen vragen, twijfels, spanningen en conflicten voor. Het is belangrijk deze realiteit te erkennen. Als men dit ontkent is het voor ouders dubbel zo moeilijk, en soms zelfs bedreigend, om met hun twijfels, vragen, ervaringen en problemen omtrent de opvoedingsrealiteit naar buiten te komen. Het niet erkennen van deze realiteit maakt dat ouders voor hun dagelijkse opvoedingsvragen en –spanningen niet die ondersteuning krijgen die ze wensen, waardoor de kans bestaat dat dagelijkse problemen tot ernstige problemen leiden.

We doen dit in het Waasland door middel van het Spreekuur voor Ouders en Oudergroepen

Het spreekuur vindt plaats in de eigen gemeente van de ouder, afhankelijk van de vraag vinden één of meerdere gesprekken plaats.

Het opzetten en begeleiden van groepswerk met ‘kwetsbare’ ouders is onze kernopdracht. Om de 14 dagen komen ouders en groepswerker samen. Voor elke specifieke opvoedingssituatie wordt gezocht naar manieren van ‘verantwoord pedagogisch handelen’. Bedoeling is dat ouders kracht vinden in zichzelf, bij andere ouders, bij de ondersteuning van de groepswerker en in hun omgeving (empowermentgedachte). We werken proces- en ervaringsgericht. Ook kunnen ouders op vraag en op maat van het gezin ondersteund worden. De groepswerker gaat op huisbezoek en neemt, in samenspraak met de ouders, contact op met andere betrokkenen.

Samenwerking met personen, diensten, hulpverlening uit de omgeving is essentieel om de doelgroep te bereiken en om tot een gepast opvoedingsondersteuningsaanbod te komen. De regioteams van Kind en Gezin zijn belangrijke partners voor maatschappelijk en sociaal kwetsbare ouders met jonge kinderen (zorgcoördinatie).